emoce

Články pro štítek emoce

Kterého vlka krmíte?

Jednoho rána vyprávěl starý indián z kmene Čerokíů svému vnukovi o bitvě, která se vede v lidském nitru. Řekl: „Můj synu, v každém z nás spolu bojují dva vlci. Jeden je zlý. Je to zloba, závist, žárlivost, smutek, trápení, lakota, pýcha, sebelítost, vina, zášť, pocit méněcennosti, lež, domýšlivost, pocit nadřezenosti a pýcha. Ten druhý vlk je dobrý. Je to radost, pokoj,...