Lidé ohně

Obecné informace

Je tu další článek na téma energií, které už při našem narození předurčují naše sklony, talenty i nedostatky, silné i oslabené orgány a zdravotní rizika.

Datum a čas narození

Každý z nás se někdy narodil. Toho, že nás datum, čas a okolnosti porodu ovlivňují, si všimli snad všechny civilizace a proto máme nyní k dispozici velké množství různých horoskopů, atd.

Já vám chci představit unikátní systém, který vychází z čínské medicíny a díky znalosti data a času narození dokáže určit, která energie vás nejvíce ovlivňuje, a také které orgány jsou nejvíc zatížené a ohrožené nemocí.

Tradiční čínská medicína není žádný šarlatánský vynález, ale medicína, která pomáhá navrátit zdraví lidem už více než 3000 let a za dobu své existence tak mohla využít obrovský vzorek pacientů k vývoji léčebných postupů.

Energie zrození

Každý z nás musí v okamžiku svého narození zapasovat svůj malinký mikrokosmos do už rozběhnutého soukolí okolního makrokosmu. Obrazně řečeno své malé ozubené kolečko přidat k ohromnému soukolí tak, aby nikde nic nezadrhlo.

To se samozřejmě dělá snáz, pokud existuje nějaký systém, podle kterého se nová kolečka přidávají. Tím systémem je pentagram.

Lidé narození v určitém časovém úseku „přidávají svá kolečka“ k předem určenému elementu – tak nedojde k nerovnováze v soukolí. A my můžeme celou lidskou populaci rozdělit na „lidi dřeva“, „lidi ohně“, „lidi země“, „lidi kovu“ a „lidi vody“.

Každá tato skupina má své specifické vlastnosti, dary a omezení.

Charakteristiky ostatních skupin najdete v těchto článcích:

Lidé dřeva ZDE

Lidé kovu ZDE

Lidé země ZDE

Lidé vody ZDE

Dojde také k určení 6 orgánů, které budou přejímat „na svá bedra“ jakoukoliv zátěž nad běžný rámec fungování organismu (a jsou tak více ohrožené vyčerpáním a nemocí). Pokud vás zajímají další informace, jukněte SEM.

Lidé ohně

Dostáváme se ke druhé skupině lidí – k lidem narozeným v elementu ohně. Jejich čas narození spadá přibližně do období mezi druhou polovinou února roku zakončeného číslicí …6 až do poloviny února roku zakončeného číslicí …8.

Přesné datumy najdete v tabulce níže.

Energii ohně charakterizuje radost, smích, bezstarostnost, zapálení pro věc a úspěch. I proto se červená barva (barva ohně) stala společně se zlatou symbolem bohatství a úspěchu.

Jsou-li lidé dřeva (viz minulý článek ZDE) hybateli lidstva, jsou lidé ohně jeho tmelem.

Stejně jako oheň od pradávna spojuje lidi, tak i lidé ohně jsou srdcem společnosti a svou laskavostí a empatií zahřívají celý organismus lidské společnosti. Jejich typickým znakem je láska, radost a přijetí.

Ze všech skupin právě oni dokáží nejlépe potěšit a zahřát, stejně jako jejich symbol – oheň.

Vzhled

Lidé narození v době ohně mívají červenou pleť, dobře vyvinuté ramenní svaly, kudrnaté vlasy nebo málo vlasů, malé ruce a chodidla. Vyznačují se hbitou chůzí a celkovým neklidem. Je jich prostě „všude plno“.

Povaha

Mají radost ze života, hodně mluví, smějí se, jsou srdeční, rychlí, plní energie, aktivní, spojují lidi, vnášejí sílu, světlo, lásku, mají dar slova (jsou dobří řečníci a snadno jim jdou jazyky), příliš se nestarají o materiální bohatství, žijí spíše pro krásu života.

Stejně jako oheň sám dokáží druhé strhnout pro svůj nápad, „zapálit je“.

Mají charizma (osobní kouzlo).

Milují vzrušení a nenávidí nudu.

Mohou mít sklony k lehkomyslnosti – život je přece tak krásný a plný zábavy, tak proč si dělat nějaké starosti?

Bez nich se neobejde žádná zábava, jsou přirození baviči, ale i ve vážné situaci nacházejí své uplatnění – jsou citliví, soucitní, dokáží potěšit a povzbudit.

Jsou lehce zranitelní, myslí vždy na prospěch druhých a nechápou, že druzí nemyslí na ně. Hledání dobra pro všechny okolo je pro ně stejně přirozené jako dýchání a nedokáží pochopit, že to nedělají všichni.

Díky své empatii se mohou v důsledku duševních zranění začít bránit dobře mířenými protiútoky – velmi dobře vycítí, kde má druhý slabinu a s přesností hraničící někdy až se sadismem se do ní dokáží s tichým uspokojením trefit.

Zaměstání

Díky radostné povaze a vysoké míře empatie je pro ně jako stvořená jakákoliv sociální práce, práce pro druhé (měli by si ale dávat pozor na vyhoření, ve své všeobjímající lásce nemyslí na sebe a mohou se snadno vyčerpat).

Také intuitivní práce je jejich doménou – realitní či burzovní makléři, podnikatelé, cestovatelé, policisté, psychologové, … (k orgánům ohně totiž patří i tři ohniště, orgán intuice).

Rizika

Orgány elementu ohně jsou srdce a tenké střevo, dále mozek, mícha, perikard, tří ohniště, jazyk, cévy a krev.

Srdce je centrem emocí, osobnosti. Na jeho kondici závisí zacílenost, jasnost úsudku, myšlení (viz odstavec Duch Shen – ten za to totiž může 🙂 ).

Tenké střevo pomáhá přijímat a řešit přicházející situace, zmatky a napětí.

Perikard brání srdce před přívalem emocí (na který jsou právě lidé ohně více citliví) a tři ohniště nám umožňují používat „šestý smysl“, intuici.

Duchovní a emoční pochody jsou přímo spojené s cévami, zablokované emoce blokují průchod krve v cévách a tím vlastně i radost ze života.

Lidé ohně by se měli dobře starat o své orgány a být hodní i na sebe (nejen na druhé – vím o čem píšu, mám syna „oheň“- sluníčko se srdcem na dlani a citlivou duší 🙂 ). Jsou náchylní k nemocem srdce a oběhového systému, poruchám cév, krve, ale také myšlení.

Jsou pracovití se sklony k workoholismu. Žijí rychle, pokud nekontrolují svůj plamen, zkracují si „svíci života“ a „rychle vyhoří“ (hrozí jim předčasná smrt z důvodu srdečního nebo mozkového selhání).

Měli by se také vyhýbat velkému teplu (pozor při letním horku, dovolené v teplých krajích, …) – oheň v nich a vnější horko je příliš silná kombinace pro srdíčko.

Duch Shen

Podle tradiční čínské medicíny má každý z pěti jinových orgánů (játra, srdce, slezina, plíce a ledviny) svoji duši.

Duší srdce je duch SHEN – sídlo psychiky a vědomí, naše „JÁ“.

Na jeho kondici závisí kvalita a bystrost myšlení, jasnost úsudku, životní nadšení, jiskra, schopnost zacílit, orientace v životě a uvědomění si sebe sama. Pomáhá formovat naše vztahy a společensky a sociálně vhodně se chovat.

Stav ducha Shen poznáme v očích. Kdo máte možnost, můžete porovnat jiskrný, radostný pohled zdravého člověka a prázdný pohled člověka s demencí nebo v depresi. Uvidíte jednoznačný rozdíl.

Ale můžete se podívat i do svých očí – když jste radostní a spokojení nebo když jste unavení a bez nálady.

Harmonie

Dobrá energie srdce se projevuje dobrým životním rytmem a schopností harmonického střídání aktivity a odpočinku.

Člověk s vyrovnanou energií ohně dokáže být srdečný, otevřený, laskavý, … Udržuje zdravé sociální vazby, má přiměřenou sebedůvěru a důvěřuje druhým i životu.

V případě nutnosti se ale dokáže i účinně bránit a udržet si své hranice při neomalených nebo manipulativních snahách druhých lidí.

Poučení pro ostatní typy

Oheň je energie spojující lidi, ale umí i spálit.

Lidé ohně jsou plní citu a dobra a totéž podvědomě očekávají i od druhých. Pokud je zraníme, mohou nás snadno popálit.

Buďme vděční za bezpodmínečnou lásku, kterou vnášejí do našeho lidského společenství, mějme trpělivost s jejich občasnou přecitlivělostí a dopřejme jim pochopení a lásku, jakou oni naprosto samozřejmě poskytují nám, protože díky nim není svět jen místo boje, ale také přijetí a radosti.

Závěr

Většina z nás není „čistý typ“, nicméně základní rysy v sobě máme.

Příště se spolu podíváme na „lidi země“ – starostlivé a pečující jako Země sama.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pokud vám připadá rozdělení lidí podle energie jejich narození trochu neskutečné, věřte, že je to jen špička ledovce.

Podívejte se na komentáře na této stránce a uvidíte, že hexagram dokáže mnohem víc !

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>