Lidé kovu

Obecné informace

Je tu další článek na téma energií, které už při našem narození předurčují naše sklony, talenty i nedostatky, silné i oslabené orgány a zdravotní rizika.

Datum a čas narození

Každý z nás se někdy narodil. Toho, že nás datum, čas a okolnosti porodu ovlivňují, si všimli snad všechny civilizace a proto máme nyní k dispozici velké množství různých horoskopů, atd.

Já vám chci představit unikátní systém, který vychází z čínské medicíny a díky znalosti data a času narození dokáže určit, která energie vás nejvíce ovlivňuje, a také které orgány jsou nejvíc zatížené a ohrožené nemocí.

Tradiční čínská medicína není žádný šarlatánský vynález, ale medicína, která pomáhá navrátit zdraví lidem už více než 3000 let a za dobu své existence tak mohla využít obrovský vzorek pacientů k vývoji léčebných postupů.

Energie zrození

Každý z nás musí v okamžiku svého narození zapasovat svůj malinký mikrokosmos do už rozběhnutého soukolí okolního makrokosmu. Obrazně řečeno své malé ozubené kolečko přidat k ohromnému soukolí tak, aby nikde nic nezadrhlo.

To se samozřejmě dělá snáz, pokud existuje nějaký systém, podle kterého se nová kolečka přidávají. Tím systémem je pentagram.

Lidé narození v určitém časovém úseku „přidávají svá kolečka“ k předem určenému elementu – tak nedojde k nerovnováze v soukolí. A my můžeme celou lidskou populaci rozdělit na „lidi dřeva“, „lidi ohně“, „lidi země“, „lidi kovu“ a „lidi vody“.

Každá tato skupina má své specifické vlastnosti, dary a omezení, kterým se v mých článcích budeme postupně věnovat.

Dojde také k určení 6 orgánů, které budou přejímat „na svá bedra“ jakoukoliv zátěž nad běžný rámec fungování organismu (a jsou tak více ohrožené vyčerpáním a nemocí). Pokud vás zajímají další informace, jukněte SEM.

Lidé kovu

Dostáváme se ke čtvrté skupině lidí – k lidem narozeným v elementu kovu. Jejich čas narození spadá přibližně do období mezi druhou polovinou února roku zakončeného číslicí …0 až do poloviny února roku zakončeného číslicí …2.

Přesné datumy najdete v tabulce níže.

Charakteristiky ostatních skupin najdete v těchto článcích:

Lidé dřeva ZDE

Lidé ohně ZDE

Lidé země ZDE

Lidé vody ZDE

Energii kovu charakterizuje vnitřní čistota, ryzost.

Kov na první dojem působí studeně, ostře až nebezpečně, ale kdo si dá tu práci „zahřát“ ho svou péčí a přátelstvím, získá stálého, spolehlivého a vřelého spojence, na kterého se může spolehnout (jako rytíř na svůj meč).

Vzhled

Lidé narození v době kovu mívají bledou tvář, čtvercový tvar obličeje, malou hlavu, malá ramena a horní záda, ploché břicho. Jsou většinou štíhlí. Mívají silný hlas.

Povaha

Kov jako materiál má jasně ohraničený tvar, který nelze snadno změnit. Má svoji strukturu a složení, do kterého těžko něco přidáme. Je prostě stálý a ryzí.

Stejně tak i lidé kovu – mají svůj „tvar“, to znamená, že se drží svých názorů, nejsou přelétaví, ovlivnitelní. Je to skupina lidí, se kterými má reklama největší práci 🙂 .

Mají svoji „ryzost“ – ctí svůj vnitřní mravní kodex a není pro ně snadné ho překročit.

Jsou-li lidé ohně občas lehkomyslní, mají lidé kovu sklony být „těžkomyslní“ – nedokáží jen tak něco hodit za hlavu, zvlášť pokud by tím někomu jinému měli způsobit újmu nebo překročit své vnitřní mravní zákony (tvrdohlavě hledají původního majitele nalezeného mobilu, u kasy v marketu upozorní prodavačku, že se spletla ve svůj neprospěch, nezalžou, i když si to následně „odskáčí“, …).

Lidé kovu působí jako katalyzátor, který odděluje špatné od dobrého. Jsou to ochránci ctností, zastánci slabších a utiskovaných, obránci práva až do úplného sebezničení.

Mezi jejich kladné vlastnosti patří systematičnost, vůle, analytické myšlení, přesnost, důslednost.

K životu potřebují pravidla, míry, normy, měřítka, vzory. Nepodléhají změnám, drží si „pevnou strukturu“. Jsou přesní, rádi velí. Jsou vnitřně čistí, neustoupí (nůž také ne, když něco krájí), mají své ctnosti a zásady. Nenávidí nepořádek a zbytečné věci, jsou pořádkumilovní a potřebují řád.

Mezi jejich záporné vlastnosti bychom mohli zařadit sklony ke smutku, žalu, a neústupnosti.

S přibývajícím věkem se z nich mohou stát dogmatičtí suchaři, kteří mají pocit, že jen oni znají tu správnou pravdu, hýčkají si staré křivdy a nedokáží přijmout jiný názor nebo se podívat na problém z druhé strany.

Jejich silnou stránkou je schopnost komunikace s okolím. Při troše snahy dokáží přesvědčit kohokoliv o čemkoliv. Na rozdíl od lidí ohně je tu ale jistá záruka, že to, o čem druhé přesvědčují, je podle nich ta nejsprávnější věc pod sluncem.

Proto nebývají úspěšnými prodejci – pokud nejsou přesvědčeni o produktu, nedokáží ho věrohodně nabízet 🙂 .

Zaměstání

Díky svým sklonům k přesnosti a analytickému myšlení jsou dobří účetní, úředníci, soudci, dozorci, policisté, kontroloři čehokoliv, …

Bývají praktičtí a mají schopnost věci funkčně zjednodušit, proto jsou úspěšní podnikatelé, vedoucí či vynálezci nebo vědečtí pracovníci.

Pro své komunikační schopnosti se dokáží uplatnit i ve školství nebo v jiné práci mezi lidmi.

Pro práci se dokáží nadchnout a věnovat jí spoustu sil a energie.

Rizika

Orgány spadající do elementu kovu jsou plíce a tlusté střevo, a patří sem také kůže.

Všechno jsou to orgány, které zajišťují interakci s okolním světem.

Plícemi nadechujeme venkovní vzduch a tlusté střevo zase vypouští z těla ven přebytky, kůže ohraničuje náš vnitřní prostor.

Plíce nás spojují s okolním světem, jimi přijímáme energii ze světa, z vesmíru. Díky nim si vymezujeme hranice vůči okolí a udržujeme obranyschopnost organismu nejen vůči mikroorganismům, ale také „obranyschopnost“ vůči manipulaci a neoprávněným požadavkům druhých.

Tlusté střevo nám umožňuje zbavit se všeho přežitého (nejen zbytků stravy). Díky němu dokážeme odpustit staré křivdy a zranění.

Kůže zajišťuje kontakt s okolním světem a odráží stav vnitřního prostředí (na fyzické i psychické úrovni, proto např. ekzémy reagují na stravu i na stres).

Plíce, tlusté střevo a vlastně i kůže potřebují ke své dobré funkci přiměřenou míru vlhkosti. Lidé kovu mají sklony k oslabení a  suchosti svých orgánů kovu a proto více trpí na suché noční kašle, zácpy nebo suché kožní vyrážky (a nemoci kůže celkově).

Sucho obecně je pro orgány kovu nevhodné a proto bychom se měli vyhýbat práci a životu v přesušených, klimatizovaných prostorách, kancelářích, bytech. Prakticky to často není možné, ale můžeme využít léčivých schopností přírody a pravidelně chodit na procházky do lesa nebo alespoň „zvlhčovat“ pomocí aromaterapie a do lampičky si každý den kápnout olej z eukalyptu, cedru, citrónové trávy nebo levandule, … a nechat si provonět své životní prostředí.

O nutnosti nekouřit se snad ani nemusím zmiňovat.

Emoce kovu

Lidé kovu jsou náchylní ke smutku, žalu, pocitům bezmoci, trápení se a zoufalství.

Stejně jako dřevo nepotlačí svoji originalitu, oheň svoji bezprostřednost a země nemůže přestat být starostlivá, ani kov se svého smutku tak snadno nezbaví. Často žije pod vlivem dlouhodobého, do hloubi duše zakousnutého smutku, který se navenek sice neprojevuje, ale je tam. Jako by v duši bylo zhasnuto.

Duch PO

Podle tradiční čínské medicíny má každý z pěti jinových orgánů (játra, srdce, slezina, plíce a ledviny) svoji duši.

Duší plic je duch PO – naše tělesná duše. Tato duše se formuje při početí a umírá spolu s tělem. Má na starost smyslové vnímání a pozitivně nás ohraničuje vůči okolnímu světu (pomáhá nám s určením zdravých hranic).

Harmonie

Dobrá energie kovu nás učí přijímat život a to, co je přežité, nechat odejít.

Člověk s vyrovnanou energií kovu se nedrží minulosti, žije v přítomnosti podle svých zásad a svého svědomí a pokojně hledí vstříc budoucnosti beze strachu a zbytečných obav.

Poučení pro ostatní typy

Kov je strážce ctnosti a díky tomu může občas říznou a píchnout do živého. Není to zlomyslnost, lidé kovu prostě nedokáží hrát nefér. Pokud přežijete jejich strohost a přímost, získáte čestné a spolehlivé přátele.

Úkolem lidí kovu je ctít právo a hájit morální zasady. Mohou tím ostatním lézt na nervy, být „zpátečníci a brzdit pokrok“, ale čas většinou stejně ukáže, že „pokrok“ na úkor morálky není k prospěchu jednotlivci ani společnosti.

Buďme tedy lidem kovu vděční za vnitřní sílu, se kterou nastavují svůj hřbet a nesou kůži na trh pro něco tak abstraktního, jako je pravda, právo, čest, …

Většinou to neblaze odskáčí, ale pro ostatní jsou majákem čistého světla ve tmě, která hrozí, že pohltí vše dobré (pokud se ji nevzepřeme).

Závěr

Většina z nás není „čistý typ“, nicméně základní rysy v sobě máme.

Příště se spolu podíváme na „lidi vody“ – moudré a laskavé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pokud vám připadá rozdělení lidí podle energie jejich narození trochu neskutečné, věřte, že je to jen špička ledovce.

Podívejte se na komentáře na této stránce a uvidíte, že hexagram dokáže mnohem víc !

Těším se na vaše reakce a přeji krásný den.

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>