Lidé země

Obecné informace

Je tu další článek na téma energií, které už při našem narození předurčují naše sklony, talenty i nedostatky, silné i oslabené orgány a zdravotní rizika.

Toho, že nás datum, čas a okolnosti porodu ovlivňují, si všimli snad všechny civilizace a proto máme nyní k dispozici velké množství různých horoskopů.

Já vám chci představit unikátní systém, který vychází z čínské medicíny a díky znalosti data a času narození dokáže určit, která energie vás nejvíce ovlivňuje, a také které orgány jsou nejvíc zatížené a ohrožené nemocí.

Energie zrození

Každý z nás musí v okamžiku svého narození zapasovat svůj malinký mikrokosmos do už rozběhnutého soukolí okolního makrokosmu. Obrazně řečeno své malé ozubené kolečko přidat k ohromnému soukolí tak, aby nikde nic nezadrhlo.

To se samozřejmě dělá snáz, pokud existuje nějaký systém, podle kterého se nová kolečka přidávají. Tím systémem je pentagram.

Lidé narození v určitém časovém úseku „přidávají svá kolečka“ k předem určenému elementu – tak nedojde k nerovnováze v soukolí. A my můžeme celou lidskou populaci rozdělit na „lidi dřeva“, „lidi ohně“, „lidi země“, „lidi kovu“ a „lidi vody“.

Každá tato skupina má své specifické vlastnosti, dary a omezení.

Charakteristiky ostatních skupin najdete v těchto článcích:

Lidé dřeva ZDE

Lidé ohně ZDE

Lidé kovu ZDE

Lidé vody ZDE

Při narození také dojde k určení 6 orgánů, které budou přejímat „na svá bedra“ jakoukoliv zátěž nad běžný rámec fungování organismu (a jsou tak více ohrožené vyčerpáním a nemocí). Pokud vás zajímají další informace, jukněte SEM.

Lidé země

Dostáváme se ke třetí skupině lidí – k lidem narozeným v elementu země.

Jejich čas narození spadá přibližně do období mezi druhou polovinou února roku zakončeného číslicí …8 až do poloviny února roku zakončeného číslicí …0.

Přesná data najdete v tabulce níže.

Energii země charakterizuje starostlivost o dobro druhých, péče, ale také nadměrné obavy a snaha mít o všem přehled.

Člověka zrozeného v elementu země bychom si mohli nejlépe představit jako pěkně kyprou hospodyni s čepečkem, bílou naškrobenou zástěrou a voňavou bábovkou v rukách, která nás zve ke stolu.

Péče a starostlivost o druhé není u lidí země vázaná na věk – už u malých dětí můžeme vidět, jak dávají pozor, aby všichni okolo nich byli spokojení a nasycení 🙂 .

Jsou-li lidé dřeva (viz článek ZDE) hybateli lidstva a lidé ohně (ZDE) jeho tmelem, jsou lidé země jeho pečujícími živiteli.

Stejně jako Země nám dává obživu, poskytuje útočiště a plodí léky na naše nemoci, tak i lidé země mají silnou potřebu živit všechny okolo sebe, pečovat o ně, starat se o jejich dobro a řešit jejich problémy.

Díky lidem země jsme schopní žít, pracovat a tvořit, protože právě oni ve své laskavé péči dokáži zajistit zázemí a pokrýt všechny potřeby lidí kolem sebe tak, aby se oni mohli věnovat „důležitějším“ činnostem.

Jejich typickým znakem je starostlivost, důvěra a obětavost. Jsou rození diplomaté, kteří u plného talíře dokáží zažehnat spory a uhladit ostny v mezilidských vztazích.

Vzhled

Lidé narození v době země mívají nažloutlé zabarvení pokožky, kulatou tvář, široké čelisti a dobře stavěné svaly.

Celkově mají sklony ke „kulatosti“ (Země je také kulatá 🙂 ).

Při chůzi příliš nepohybují končetinami a často jsou trochu nemotorní na sport.

Povaha

Lidé země jsou zodpovědní a budí důvěru. Mají dobrou paměť, jsou přemýšliví, uvědomělí, dokáží se koncentrovat. I když nemívají vysoké ambice, rádi poznávají nové informace v oboru, který je zajímá.

Jsou rádi užiteční a pro pocit důležitosti se dokáží hodně exponovat. Jsou přirození diplomaté a k dosažení svých cílů využívají své schopnosti snést se a spolupracovat s kýmkoliv.

Na druhou stranu velmi těžce nesou, když se něco koná mimo jejich režii. Musí mít o všem přehled a rychle získají pocit, že je druzí přehlížejí, pokud hned nedostanou všechny informace.

Pokud nemají dobrý pocit z řešení, dlouho nad vším přemýšlejí, nemůžou se odlepit od problému, nespí, nejedí, propadají přehnaným obavám a vše moc řeší.

Pokud se v životě dostanou do těžkých situací, často je řeší přes jídlo a mohou sklouznout k poruchám příjmu potravy (anorexie, bulimie, ale i přejídání a obezita).

Vyhraněné typy posuzují i mezilidské vztahy přes jídlo, všechny kolem sebe krmí, o všechny pečují (i proti jejich vůli) a případné odmítnutí „těžko tráví“. V takovém případě dokáží být i mstiví.

Zaměstání

Díky důvěře, kterou přirozeně vzbuzují, a starostlivosti o dobro druhých, jsou z lidí země vynikající prodejci čehokoliv, pojišťovací agenti, realitní makléři, mluvčí a celkově osoby zabývající se stykem s veřejností. Vyhovuje jim i práce v neziskových organizacích, dokáží být pečliví ošetřovatelé a lékaři.

Díky svému charismatu dokáží „vymámit z jalové krávy tele“ a přesvědčit druhé pro svoji pravdu.

Mohou mít sklony „upravit si fakta podle svých potřeb, popř. potřeb druhých lidí“, zároveň si často příliš nerozumějí s čísly a proto se pro ně moc nehodí „přesná“ zaměstnání – účetní, právníci, vědci, …

Orgány

Orgány elementu země jsou žaludek, slezina a slinivka, dále sem patří svaly a krvetvorba.

Žaludek je prostor nejen pro uskladnění a zpracování potravy, ale také pro uskladnění nezpracovaných emocí, které nám pak „leží v žaludku“ a „nemůžeme to strávit“.

V naší kultuře trpívá žaludek spíše přebytkem než nedostatkem (jíme víc, než je nutné a prospěšné). Neustálý boj s nadbytkem ho časem unaví, svoji práci začne „odbývat“, začnou se hromadit „nečisté hleny“, které „zatemní mozek“. „Nečisté hleny“ ze špatně zpracované potravy jsou podle čínské medicíny důvodem podivínství a sociální fobie – člověk je úzkostný, nevychází z domu, chce být sám, nikomu nedůvěřuje, zavírá okna, hromadí staré krámy, může se objevit i zuřivost nebo mánie.

Slezina se slinivkou tvoří jeden orgán (podle čínské medicíny). Její hlavní funkcí je přeměna stravy na životní energii, kterou zásobuje celý organismus. Odpovídá také za krátkodobou memorovací paměť (básničky, slovíčka, …) a na psychické úrovni za schopnost užívat si života, mít ho rád.

Váže nás k hmotě – „ráda jím“ je synonymum pro „jsem ráda na světě“.

Její oslabení poznáme podle nerozhodnosti s věčným přemítáním „co by, kdyby“ s následnou nespavostí, únavou a rezignací.

Rizika

Element země je úzce spojený s výživou. Orgány země zpracovávají potravu, kterou jim dodáváme, zajišťují její přeměnu v potřebné látky a energii a vše distribuují do celého těla. Zajišťují tak vůbec sám život organismu.

Pokud se lidé země (ale i my ostatní) nechají starostmi příliš pohltit (starostlivost je emoce elementu země), ztratí v první řadě chuť k jídlu a budou se vším trápit.

Na fyzické i duchovní úrovni tak budou i běžné situace „těžko trávit“, ztratí „chuť do života“, budou „vyšťavení“, „nemastní neslaní“, …

Díky „netrávení“ se objeví nedostatek živin a tím i nedostatek energie, únava, nespavost a poruchy krve.

Lidé země jsou obětaví a snadno zapomínají na své potřeby. Jejich úkolem je naučit se milovat sami sebe a nestavět se až za druhé, ale na stejnou úroveň s ostatními lidmi.

Měli by se také vyhýbat vlhku (např. život ve vlhkém bytě, práce v botanické zahradě, v bazénech, jako lesní dělník, v zemědělství, atd.). Vlhko zatěžuje jejich slezinu a časem mohou mít díky tomu potíže se zadržováním vody a s otoky.

Duch Yi

Podle čínské medicíny má každý jinový orgán (játra, srdce, slezina, plíce a ledviny) svoji duši a ta má na starost přesně vymezené funkce.

Duše sleziny Yi je příbytek intelektu.

Její kondici ukazuje naše schopnost „zdravého selského rozumu“ a také schopnost učit se, pamatovat si, memorovat. Yi úzce souvisí s krátkodobou pamětí (dlouhodobou paměť má na starost duše ledvin).

Oslabení duše Yi se projevuje mimo jiné sny o hostinách s velkým množstvím jídla 🙂 .

Harmonie

Člověk s vyrovnanou energií země má rád život a přístupuje k němu s důvěrou v budoucí dobra.

Poučení pro ostatní typy

Země(koule) je vůči nám, lidem, trpělivá a hodně nám toho odpouští. I přes naše neurvalé zacházení s ní a bezohledné přehlížení jejích potřeb nám stále dává obživu a pečuje o nás.

Jen občas, když je toho všeho už opravdu příliš, se nám tvrdě pomstí a při té příležitosti smete ze svého povrchu cokoliv a kohokoliv, kdo je zrovna poblíž.

Stejní jsou i lidé země – trpěliví, obětaví, odpouštějící, … ale také mstiví a manipulující, pokud je přehlížíme nebo jim šlápneme na kuří očko.

Lidé země jsou plní empatie a péče, a pokud k nim budeme laskaví (a dopřejeme jim také dostatečný přehled, protože mezi jejich základní potřeby patří mít o všem informace 🙂 ), získáme dokonalé tvůrce zázemí pro naši činnost.

Člověk země vás bude obětavě vozit k lékaři, vyvářet diety, oběhá úřady, koupí zapomenutá vajíčka, připomene vám plánovanou schůzku a polituje vás, jak hodně máte práce. Za to mu stačí pocit nepostradatelnosti a informace z první ruky. To není tak mnoho, ne 🙂 ?

Závěr

Většina z nás není „čistý typ“, nicméně základní rysy v sobě máme.

Příště se spolu podíváme na „lidi kovu“ – přesné, „studené“, ale vnitřně čisté a pevné.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pokud vám připadá rozdělení lidí podle energie jejich narození trochu neskutečné, věřte, že je to jen špička ledovce.

Podívejte se na komentáře na této stránce a uvidíte, že hexagram dokáže mnohem víc !

Těším se na vaše reakce a přeji krásný den.

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>