Lidé dřeva

Obecné informace

V minulém článku jsem vám slíbila bližší seznámení s jednotlivými energiemi, které ovlivňují náš život, naše zdraví, myšlení, emoce, nemoci, sklony, zájmy, profese, … (pokud nechci celý článek jen jmenovat další oblasti, musím nechat něco také na vaší fantazii).

Datum a čas narození

Každý z nás se někdy narodil. Toho, že nás datum, čas a okolnosti porodu svým způsobem předznamenávají, si všimli snad všechny civilizace a proto máme nyní k dispozici velké množství různých horoskopů, atd.

Já vám chci představit unikátní systém, který vychází z čínské medicíny a díky znalosti data a času narození dokáže určit, která energie vás nejvíce ovlivňuje, a také které orgány jsou nejvíc zatížené a ohrožené nemocí.

Tradiční čínská medicína není žádný šarlatánský vynález, ale medicína, která pomáhá navrátit zdraví lidem už více než 3000 let a za dobu své existence tak mohla využít obrovský vzorek pacientů ke svému výzkumu a vývoji léčebných postupů. Má můj obdiv.

Zpět k energiím zrození

Každý z nás musí v okamžiku svého narození zapasovat svůj malinký mikrokosmos do už rozběhnutého soukolí okolního makrokosmu. Obrazně řečeno své malé ozubené kolečko přidat k ohromnému soukolí tak, aby nikde nic nezadrhlo.

To se samozřejmě dělá snáz, pokud existuje nějaký systém, podle kterého se nová kolečka přidávají. Tím systémem je pentagram.

Lidé narození v určitém časovém úseku „přidávají svá kolečka“ k předem určenému elementu – tak nedojde k nerovnováze v soukolí. A my můžeme celou lidskou populaci rozdělit na „lidi dřeva“, „lidi ohně“, „lidi země“, „lidi kovu“ a „lidi vody“.

Každá tato skupina má své specifické vlastnosti, dary a omezení.

Charakteristiky ostatních skupin najdete v těchto článcích:

Lidé kovu ZDE

Lidé ohně ZDE

Lidé země ZDE

Lidé vody ZDE

Odbočka k zatíženým orgánům

Aby to nebylo celé moc jednoduché, tak kromě energie, která je pro každého z nás určující, existují ještě pravidla, podle kterých můžeme vypočítat oslabené orgány každého organismu.

Při našem narození a „zapasování kolečka do soukolí“ dojde totiž také k výběru 6 orgánů, které v případě zátěže organismu přebírají na sebe část této zátěže a jsou tak zároveň více ohrožené vyčerpáním a nemocí.

A nepředstavujme si jen nějakou silnou zátěž, která se objeví 1 – 2x za život. Jedná se o běžnou denní zátěž stresem, emocemi, fyzickou prací, náletem infekce, … prostě každodenním životem ve společnosti dalších lidí.

Znát své ohrožené orgány je velmi prospěšné, protože jim můžeme věnovat větší péči a ony nám za to budou déle sloužit bez protestů.

Výpočet je ale dost komplikovaný a není v moci těchto článků ho podrobně rozebírat. Pokud vás zajímají další informace, jukněte SEM.

A zase zpět k energiím zrození

Níže najdete tabulku, ve které si můžete najít „svoji“ energii – energii, ke které jste „své ozubené kolečko“ přidali vy a která vás nejvíc ovlivňuje.

A pokud patříte k „lidem dřeva“, můžete si pod tabulkou přečíst, co všechno to pro vás znamená.

Pokud patříte k jinému elementu, nezoufejte, informace o sobě najdete v dalších článcích.

Lidé dřeva

Vzhled

Většinou bývají štíhlí a šlachovití, s menší hlavou, podlouhlým obličejem, širokými rameny.

Povaha

V povaze mají jistou nestálost – jsou předurčení k pohybu, růstu, překonávání překážek a hledání nového. Jsou to HYBATELÉ lidstva, mají v sobě nezkrotnou tvůrčí sílu a je jedno v jakém oboru se pohybují, všude vnášejí originalitu.

Mezi jejich kladné vlastnosti patří vynalézavost, tvořivost, fantazie, akčnost, nápaditost, rádi poznávají nové věci, rádi začínají s něčím neobvyklým.

Bojovat musí se svými sklony k hněvu až agresivitě, proměnlivostí, nestálostí.

K elementu dřeva totiž patří emoce hněvu, ale ne jen v jeho záporné podobě, také jako hnací síla (nemrcouchové, kteří snadno ustoupí, by nic nového neprosadili a životním úkolem lidí dřeva je zavádění novot. K tomu musí být „drsní“ 🙂 ).

Zaměstání

Lidé dřeva jsou rádi zavaleni smysluplnou prací a neradi prohrávají. Musí být stále v pohybu – když ne tělesném, tedy alespoň mentálním. Proto jsou pro ně ideální profese na „volné noze“, OSVČ, podnikatelé nebo kreativní práce bez časového stresu (např. i učitelé).

Rizika

Měli by se vyhýbat potlačeným emocím, postoji „hodná holka, hodný kluk“. Také práci na termíny, časový stres, těžce zvládají. Despotický nebo inteligencí ne příliš obdařený šéf je pro ně velká zátěž, kterou většinou dlouho neunesou (a pokud ano, je to za cenu popření sebe sama).

Ohrožují je větrná místa, trvalý průvan (např. při pobytu v přírodě, práce v lese, v zemědělství, u horské služby,…).

Jsou náchylní k bolestem šíje, šlach a vazů a k nemocem souvisejícím s játry a žlučníkem.

Harmonie

Pokud si vydobudou své místo v životě a mohou se plně projevovat, vyznačují se rozhodností a velkou vnitřní silou, ale lidé okolo nich (ne „dřeva“) musí připustit, že budou hrát tak trochu druhé housle.

Poučení pro ostatní typy

Lidé dřeva jsou výrazní a celkem nemá cenu jim odporovat nebo s nimi bojovat, oni si stejně najdou cestičku k prosazení svého (jako rostlinky – prorostou asfaltem, omítkou, … a když jim to dovolíme, zaplevelí celou zahrádku 🙂 ).

Zbývá nám respekt k jejich pracovitosti a silná vůle, abychom jim odolali a „nenechali se zaplevelit“ (zcela pohltit) jejich vůlí – jsou to výteční učitelé sebeuvědomění a stání si za svým 🙂 .

Závěr

Většina z nás není „čistý typ“, nicméně základní rysy v sobě máme.

Příště se spolu podíváme na „lidi ohně“ – také úžasné bytosti 🙂 .

Znáte někoho, na koho popis sedne jak ulitý (já jsem takového člověka za život potkala pouze 1x, ale slabší odvary dřeva mám kolem sebe celkem hojně:-) )? Jaké máte zkušenosti s „lidmi dřeva“?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pokud vám připadá rozdělení lidí podle energie jejich narození trochu neskutečné, věřte, že je to jen špička ledovce.

Podívejte se na komentáře na této stránce a uvidíte, že hexagram dokáže mnohem víc !

Těším se na vaše komentáře a přeji krásný den.

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>