Lidé vody

Je tu poslední článek zaměřený na energie, které ovlivňují v čase zrození náš celý život.

Každý z nás musí v okamžiku svého narození zapasovat svůj malinký mikrokosmos do už rozběhnutého soukolí okolního makrokosmu. Obrazně řečeno své malé ozubené kolečko přidat k ohromnému soukolí tak, aby nikde nic nezadrhlo.

To se samozřejmě dělá snáz, pokud existuje nějaký systém, podle kterého se nová kolečka přidávají. Tím systémem je pentagram.

Lidé narození v určitém časovém úseku „přidávají svá kolečka“ k předem určenému elementu – tak nedojde k nerovnováze v soukolí. A my můžeme celou lidskou populaci rozdělit na „lidi dřeva“, „lidi ohně“, „lidi země“, „lidi kovu“ a „lidi vody“.

Každá tato skupina má své specifické vlastnosti, dary a omezení.

My se dnes zaměříme na lidi vody. Další skupiny najdete zde:

Lidé dřeva

Lidé ohně

Lidé země

Lidé kovu

Odbočka k zatíženým orgánům

Aby to nebylo celé moc jednoduché, tak kromě energie, která je pro každého z nás určující, existují ještě pravidla, podle kterých můžeme vypočítat oslabené orgány každého organismu.

Při našem narození a „zapasování kolečka do soukolí“ dojde totiž také k výběru 6 orgánů, které v případě zátěže organismu přebírají na sebe část této zátěže a jsou tak zároveň více ohrožené vyčerpáním a nemocí.

A nepředstavujme si jen nějakou silnou zátěž, která se objeví 1 – 2x za život. Jedná se o běžnou denní zátěž stresem, emocemi, fyzickou prací, náletem infekce, … prostě každodenním životem ve společnosti dalších lidí.

Znát své ohrožené orgány je velmi prospěšné, protože jim můžeme věnovat větší péči a ony nám za to budou déle sloužit bez protestů.

Výpočet je ale dost komplikovaný a není v moci těchto článků ho podrobně rozebírat. Pokud vás zajímají další informace, jukněte SEM.

A zase zpět k energiím zrození

Níže najdete tabulku, ve které si můžete najít „svoji“ energii – energii, ke které jste „své ozubené kolečko“ přidali vy a která vás nejvíc ovlivňuje.

A pokud patříte k „lidem vody“, můžete si pod tabulkou přečíst, co všechno to pro vás znamená.

Lidé vody

Charakteristika energie vody

Voda vtahuje vše dovnitř a dolů, je chladná, čistá, dokáže uchovávat tajemství. Když se rozbouří, jde z ní strach (emocí vody je strach).

Je počátkem nového života (proto jsou jejími orgány ledviny, močový měchýř a rozmnožovací soustava).

Plyne od věků do věků, má svůj koloběh, který trvá a proto je její charakteristickou vlastností moudrost předávaná z generace na generaci.

Energii VODY charakterizuje moudrost, zklidnění a obrácení pozornosti dovnitř.

Vzhled

Lidé vody mívají tmavou barvu pleti (ne geneticky, i běloši jsou snědší. Moje blonďatá dcera – voda – se v létě opálí s černým nádechem, zatímco já, tmavovláska – kov – mám pod opálením pleť bílou). Lehce se jim tvoří vrásky. Mají široké lícní kosti, úzká ramena, dlouhé břicho, dlouhou páteř. Jsou podsadití, ale pevní.

Pomalu mluví, pomalu se pohybují, mají vnitřní skrytou moudrost, hluboké osobní poznání, hledají pravdu, odkrývají tajemství, odstraňují neznalost, osvětlují, berou věci s nadhledem, mohou mít dobře vyvinutý šestý smysl.

Povaha

Pro lidi vody je typické hledání pravdy a zkoumání tajů prostřednictvím svého imaginativního ducha, vytvářejí si svůj vnitřní svět se svými pravidly.

Mezi jejich kladné vlastnosti patří rozhodně moudrý nadhled, udržení tajemství, láska k informacím. Voda miluje vědomosti a intelektuální práci. Ráda rozvíjí vnitřní moudrost. Pro mnohé z lidí vody je samozřejmostí působit v oblastech, kde mohou odstraňovat neznalost a přinášet světlo pozání.

Jejich symbolem by mohl být moudrý stařec.

Mezi záporné vlastnosti bychom mohli zařadit sklony k nadbytečnému strachu a obavám, hledání chyb na druhých, egoismus.

Člověk vody se bojí být zranitelný, a to ho často vede k žárlivosti, podezíravosti, zadržování nenávisti a zloby.

V nebezpečí nebojuje, ale strne – je-li vnitřně zraňován, může sklouznout k pasivitě a „čekání na smrt“.

Zaměstání

Lidé vody jsou dobří obchodníci. Mají šestý smysl a jsou moudří. Nehrnou se bezhlavě do každé lákavé nabídky, ale vše zváží.

Dokáží si udržet nadhled a proto se hodí i jako psychoterapeuté, záchranáři, lidé pracující pod tlakem a v nebezpečí (lékaři, hasiči, policisté, …).

Milují intelektuální práci, rádi poznávají tajemství přírody, vesmíru, … proto je pro ně vhodná i vědecká nebo vědecko-popularizační činnost.

Mají fantazii a mnohdy žijí ve svém vlastním světě, který funguje podle jiných pravidel – pokud se o něj dokáží rozdělit, mohou se stát úspěšnými umělci.

Rizika

Měli by se vyhýbat chladným místům. K orgánům vody patří i kosti a ty chladem trpí nejvíce.

Ženy trpí často bolestivou menstruací a poruchami cyklu. Děti bývají křehké, citlivé a tajnůstkářské. Všichni mají sklony k bolestem v bedrech.

Vzhledem ke vrozenému strachu by měli ve svém životě eliminovat všechny zdroje trvalých nejistot a nezáleží příliš na tom, jestli se jedná o život na samotě u lesa nebo nejistotu přinášející partnerský vztah.

Žárlivost, podezíravost, dlouhodobé zadržování nenávisti a zloby, to vše jsou mentální projevy nerovnováhy v elementu vody.

Strachy vody bývají často nepodložené a okolí může mít problém brát je vážně. Pro lidi vody jsou ale reálné.

Vodičky jsou prostě takoví roztomilí strašpytlíci 🙂 .

Orgány

K orgánům vody patří ledviny, močový měchýř, genitální soustava, kosti a smysl – sluch. Lidé vody mívají od přirozenosti tyto orgány náchylnější k oslabení a měli by se o ně dobře starat.

Ledviny uchovávají „knot naší životní svíce“ a jsou centrem vůle.

Strachem nebo zatížením dochází k poklesu odvahy, oslabení vůle a neschopnosti dotáhnout věci do zdárného konce. Dlouhodobým přetížením si zkracujeme „knot svíce“ a tím celý život. To za to nestojí 🙂 .

Močový měchýř nám pomáhá odstranit ze života vše zbytečné a přežité.

Rozmnožovací soustava odpovídá za konstituci, uchovává základ budoucího jedince. Její funkcí je plození, vývin a rození. Při oslabení vody se mohou objevit problémy s cyklem, plodností, genetikou.

Kosti odrážejí oslabení vody spíše na fyzické úrovni. Oslabení vody = oslabení kostí (deformity, lomivost, osteoporoza,..)

Sluch souvisí spíše s emocemi vody a s jejím strachem. Ten způsobuje záněty středouší, poruchy sluchu (něco nechceme slyšet nebo nechceme stále poslouchat).

Duše ledvin – duše ZHI (čti DŽ)

ZHI má na starost vůli, vytrvalost, odhodlání, houževnatost a sílu jít za svým cílem. Je pravým opakem duše jater HUN, která má spoustu nápadů, ale nedotáhne je do konce 🙂 .

Emoce

Emocemi vody jsou strach a moudrost.

Lidé vody jsou ke strachu náchylnější. Většinou si sami uvědomují, že jejich strach nemá reálný podklad. Často jsou to obavy z věcí a situací, které v ostatních lidech strach nevzbuzují – přejít silnici, cestovat do cizího města, objednat se k lékaři, jít do místnosti v zadní části domu, …

Buďme k „vodičkám“ tolerantní, bojují se svými strachy, ale často je to nad jejich síly.

Strach zraňuje ledviny a způsobuje pokles energie – proto nám může „strachy spadnout srdce do kalhot“ nebo se můžeme strachy pomočit (energie padne dolů a moč vezme s sebou).

Určitá míra strachu je nutná pro přežití, ale nadměrný a potlačený strach bere drajv. Člověk není schopný rozletu v práci ani v životě, nedokáže se zaměřit na cíl, ztrácí vůli, aby naplnil své představy.

Strach je častým nástrojem politických a jiných skupin, protože lidé žijící ve strachu jsou lépe ovladatelní, snáze se jim vládne.

Rozhlédněme se někdy kolem sebe, jaká slova nás obklopují a jaké emoce v nás vzbuzují – kriminalita, zdražování základních životních potřeb a energií, nové neznámé nemoci, nezaměstnanost a sociální nejistota, neustálé změny zákonů,… výživná půda pro obavy, úzkost a zmatek.

Možná i proto v naší západní civilizaci prudce přibývá nádorů ledvin (každá země má „svá“ onemocnění, zabývají se jimi vědecké výzkumy).

Moudrost vody přichází nejen jako dar za překonání životních těžkostí (jak je tomu u ostatních elementů).

Už děti narozené v energii vody jsou moudré a dokáží nás překvapit svými názory, zodpovědností, schopností udržet tajemství, vhledem a pochopením situací, kterým přece „nemohou rozumět, protože jsou na to moc malé“.

Harmonie

Vyrovnaná energie vody nás všechny žene dopředu, dodává optimismus a nutnou dávku sebevědomí, vůli, houževnatost, sílu a dovednost objevovat nové věci, dosáhnout nových cílů, cestovat, vzdělávat se.

Zároveň však obrací naši pozornost dovnitř do nitra, abychom se nenechali tak snadno zlákat pozlátkem světa.

Poučení pro ostatní typy

„Vodičky“ díky své citlivosti a obrácení dovnitř, do svého nitra, mají svůj vnitřní svět, silnou empatii a lásku ke druhým. Potřebují jistotu našeho bezpodmínečného přijetí a potom jsou ochotné pro nás vypustit duši.

Jako je dřevo hybatelem lidstva, oheň tmelem, země živitelem a kov zákonodárcem, je voda moudrostí lidstva. Je sbírkou odvěkých zkušeností a zdravého selského rozumu předávanou z generace na generaci.

Je kotvou, která nám nedovolí létat v oblacích (kam nás může vyzvednout dřevo), rozplývat se v plané „všeobjímající“ lásce (podle ohně), zabřednout v materialismu (jak nás vede země) nebo se stát „posledním spravedlivým“ (pokud přešvihneme vliv kovu).

Voda v sobě ukrývá tajemství moudrosti a správné míry a také lidé vody mají dar moudře posoudit situaci a několika slovy najít řešení.

A vůbec nezáleží na míře jejich dosaženého vzdělání nebo životních zkušeností.

A že jsou to někdy trošku těžkopádní „poseroutkové“ a „strašpytlíci“?

Lepší je jednat s rozvahou a vše zvážit, než se slepě vrhnout do akce a přemýšlet až potom.

Závěr

Většina z nás není „čistý typ“, nicméně základní rysy v sobě máme.

Znáte někoho, na koho popis sedne jak ulitý? Jaké máte zkušenosti s „lidmi vody“?

Těším se na vaše komentáře a přeji krásný den.

A pokud se chcete dozvědět víc o tom, jaký jste element a které vaše orgány jsou v ohrožení, můžete si objednat svůj osobní rozbor ZDE.

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>