Pohybová soustava – svaly

Svaly jsou orgány tvořené svalovou tkání (svalovinou),která umožňuje aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Základem pohybu je svalový stah (kontrakce). Svalstvo člověka má schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou (účinnost 30%) a v teplo. Svalstvo váží 30-50% z hmotnosti lidského těla a je tvořeno z 850 svalů.


Dělení svalové tkáně podle typů

a) příčně pruhované (kosterní)

–  upínají se ke kostem

–  jednotlivá svalová vlákna, obalená buněčnou membránou se vzájemně spojují do snopců a snopečků (po 10 – 100 vláknech)

–  snopce jsou pokryty pružným vazivovým obalem (povázkou = fascií)

–  na obou koncích svalu přecházejí povázky ve šlachy a jsou napojeny na kosti

–  jejich pohyby jsou řízeny mozkovými a míšními nervy a jsou ovládány vůlí


b) hladké – útrobní svalovina

–  pracují pomalu (např. svalovina stěn cév, trávicí trubice, vývodů žláz, dělohy, duhovky oka)

–  nejsou ovládané vůlí

c) srdeční – svalovina srdeční stěny

–  kombinace hladké a příčně pruhované svaloviny

–  podněty ke stahu vznikají přímo v srdci a nejsou ovladatelné vůlí

Dělení svalů podle typu pohybu, který vykonávají

a) flexory – ohýbače

–  zajišťují pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel (např. ohýbání horní končetiny v lokti)

b) extenzory – natahovače

–  zajišťují pohyb, při kterém se zvětšuje kloubní úhel (např. natažení horní končetiny v lokti)

c) abduktory – odtahovače

–  zajišťují pohyb směrem od osy těla (např. rozpažování horních končetin)

d) adduktory – přitahovače

–  zajišťují pohyb směrem k ose těla (např. připažování horních končetin)

e) rotátory – rotace = otáčení

–  zajišťují pohyb kolem podélné osy těla (např. otáčení horní končetiny v rameni)

f) pronátory – pronace

– zajišťují rotaci předloktí, otočení ruky dlaní vzad (při pokrčeném lokti dlaní dolů)

g) supinátory – supinace

– zajišťují rotaci předloktí, otočení ruky dlaní vpřed (při pokrčeném lokti dlaní vzhůru)

Ve zdravém lidském těle pracují svaly v párech nebo ve skupinách – sval, který se aktivuje a stahuje, se nazývá synergista; jeho protějšek, který se uvolňuje, je antagonista.

Podle druhu pohybu se synergista a antagonista ve své funkci střídají.Pokud vás článek zaujal, těší mě to. K odběru dalších článků se můžete přihlásit ZDE.


(Byly použity obrázky z propagačních materiálů a.s. Léčiva a knih „Anatomie člověka I.“ prof. MUDr. Jaroslava Fleischmanna a doc. MUDr. Rudolfa Lince a „Ĺudské telo“ Irene Feketeové a Petera Dorringtona Warda)

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>