Nervová soustava – nervy

Slouží k zachycení a zpracování vnějších podnětů působících na lidský organismus a k zajištění odpovídající zpětné reakce. Zodpovídá za udržení stálosti vnitřního prostředí (homeostázu) a koordinuje funkci celého organismu.


Neurony

Základní strukturní a funkční jednotkou nervového systému jsou neurony (nervové buňky), které přijímají informace o vnějších podnětech a axony, které zpracované informace předávají dalším buňkám. Šíření informací mezi neurony se děje změnou elektrického napětí na buněčné membráně.


Schéma neuronu

1. tělo nervové buňky (neuronu) s jádrem

2. výběžky (dendrity) – přivádějí vzruchy do buňky

3. neurit, axon – přenáší vzruchy z buňky

4. pochva neuritu

5. konečné větvení neuritu, které se připojuje ke svalu nebo orgánu


Nervová soustava

se skládá z centrální a periferní nervové soustavy.

Centrální nervová soustava

mozek – hlavní nervové centrum, které řídí a kontroluje činnost celého organizmu, schopnost pohybu, řeči, myšlení či vnímání emocí

mícha – nervová trubice uvnitř páteře, ze které vycházejí mozkomíšní nervy zajišťující reflexy; obsahuje tělní tekutinu (mozkomíšní mok), která vyživuje mozek i míchu a chrání je proti infekci

Inervace těla míšními nervy

– útlak nervu v určitém segmentu páteře se projeví obtížemi v příslušné oblasti v rámci celého těla

př. poškození ploténky v prostoru mezi obratli L4-L5 se projeví změnou citlivosti až bolestí, která může zasahovat z vnitřní strany nohy až do plosky


Páteřní kanál

Výsek hrudní páteře s vyznačeným páteřním kanálem (prostor pro míchu)


Periferní nervová soustava

Je soustava nervů, které řídí činnost periférií (končetin) a také vůlí neovladatelné reakce orgánů, žláz a cév.


Periferní nervy dělíme

sympatikus – řídí zrychlení srdečního tepu, dýchání, pocení,… =aktivuje

parasympatikus – řídí snižování aktivity, odpočinek, trávení,… =uklidňuje


Inervace svalů

Schéma inervace svalu:

1. svalové vřeténko ve značném zvětšení

2. sval

3. míchaPokud vás článek zaujal, těší mě to. K odběru dalších článků se můžete přihlásit ZDE.


(Byly použity obrázky z propagačních materiálů a.s. Léčiva a knih „Anatomie člověka I.“ prof. MUDr. Jaroslava Fleischmanna a doc. MUDr. Rudolfa Lince a „Ĺudské telo“ Irene Feketeové a Petera Dorringtona Warda)

Jsem fyzioterapeutka zamilovaná do svého oboru, která vnímá i jeho přesah do celostního pojetí :-). Obdivuji dokonalost a moudrost lidského těla. Ráda zkoumám vztahy mezi hmotou, emocemi a duchem. V souladu s moudrostí tradiční čínské medicíny hledám cesty k pochopení životních úskalí a obnově zdraví a harmonie. Více si můžete přečíst zde >>