Setkáme se naživo?

Hexagram

Seznámení s unikátním systémem podpory zdraví z pokladů tradiční čínské medicíny.
Každý účastník obdrží svůj osobní hexagram zpracovaný podle data a času narození, naučí se v něm orientovat a získá informace, jak ho využít k prevenci nemocí.

Počet účastníků 5 - 20

Seminář je navržený na 2 dny (víkend)

Cena 1000 Kč /osoba/víkend

+ zajištění noclehu

(spacák mám)

Základy čínské medicíny

Neformální povídání o principech tradiční čínské medicíny. Dozvíte se co znamenají pojmy qi, jin x jang, plnost x prázdnota, nadbytek x nedostatek, vnější x vnitřní škodlivina. Seznámíte se s funkcí jednotlivých orgánů podle východní medicíny a s tipy, jak zdiagnostikovat jejich stav a podpořit správnou funkci.

Počet účastníků není omezen

Seminář je navržený na 2 dny (víkend)

Cena 3000 Kč /víkend (bez ohledu na počet osob)

+ cestovné 3 Kč/1 km (počítají se obě cesty)

+ zajištění noclehu