Hexagram naživo - informace

Každý z účastníků obdrží svůj osobní hexagram přímo na míru.

Společně probereme principy péče o zatížené orgány, projevy jejich dysbalance a  metody posílení jejich funkce.

První den
Seznámíme se s obecnými pravidly práce s pentagramem, charakteristikami jednotlivých elementů a jejich energií.
Každý se dozví svůj nejslabší element a to, jak ovlivňuje jeho schopnosti, temperament, povahové rysy a další osobnostní charakteristiky, které mu pomohou lépe se pochopit a přijmout.
 
Druhý den
Budeme se věnovat hexagramu (modifikovaný pentagram), který na základě výpočtů z data a času narození zobrazí oslabené orgány každého jednotlivce.